Landmåling til byggeri? Find en dygtig landinspektør her

Der er mange ting, der skal være styr på i forbindelse med et moderne byggeri. Men inden byggeriet overhovedet kan komme i gang, skal der være styr på den fysiske planlægning af selve byggegrunden, og det er en opgave, som skal klares af en professionel.

Derfor skal du bruge en landinspektør i forbindelse med alle større bygge- og anlægsopgaver, da landinspektøren spiller i en vigtig rolle i forhold til at klargøre byggegrunden til byggeri.

Som bygherre eller entreprenør kan du tage kontakt til en Landsyd landinspektør og få en snak om, hvad du skal bruge en landinspektør til, hvorefter du kan få sendt en dygtig landsinspektør ud til din byggeplads for at få klaret det vigtige arbejde.

Hvad skal du bruge en landinspektør til som entreprenør?

Som entreprenør med ansvar for et stort byggeprojekt, er det vigtigt, at du kender din byggeplads i detaljer. Der skal være helt styr på undergrunden, før du kan gå i gang med at bygge, og det er her en landinspektør kan hjælpe.

En landinspektør kan bl.a. udarbejde terrænmodeller til både 2D og 3D maskinstyring, så du kan få det store overblik over byggegrunden i en overskuelig terrænmodel.

En landinspektør kan også lave opmåling og etablering af fikspunkter, og så kan landinspektøren klare den nødvendige afsætning af dit byggeri.

Hvad skal du bruge en landinspektør til som bygherre?

Som bygherre er du ansvarlig for at sende det rette materiale ind til kommunen. Her skal du bruge en landinspektør til bl.a. at udstykke grunde til erhverv eller bolig, du skal bruge en landinspektør til at udarbejde plangrundlag, og du skal bruge en landinspektør til at undersøge ejendomsforhold.

Som bygherre er der også mange andre ting, en landinspektør kan hjælpe dig med, så du kan få helt styr på det nødvendige grundarbejde, der skal sendes ind til kommunen, før byggeriet kan gå i gang.